Shopiness

Durex hoàn 7% khi mua sp Durex tại Shopee

Durex hoàn 7% khi mua sp Durex tại Shopee

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Hoàn tiền 7% khi mua các sp của Durex
  • Không phân biệt KH cũ/mới; không giới hạn mức hoàn tiền tối đa
  • Khi mua sp không thuộc danh mục bonus sẽ nhận được mức hoàn tiền bình thường của Shopee.
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại: 21 303 3000

Facebook: Gửi tin nhắn