Shopiness

Dottie tặng áo mưa với hóa đơn từ 500k

Dottie tặng áo mưa với hóa đơn từ 500k

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Tặng áo mưa với hóa đơn từ 500k
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Dottie
  • Áp dụng từ 28/05 đến khi có thông báo kết thúc hoặc đến khi hết quà tặng.
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng áo mưa với hóa đơn từ 500k

Áp dụng trên toàn hệ thống Dottie và mua online qua website/Fanpage

Áp dụng từ 28/05 đến khi có thông báo kết thúc hoặc đến khi hết quà tặng

Chương trình không áp dụng với code giảm giá và các CTKM khác.

Số điện thoại: 093 824 40 06

Facebook: Gửi tin nhắn