Shopiness

Dookki ưu đãi đi 4 tính tiền 3 CN GigaMall

Dookki ưu đãi đi 4 tính tiền 3 CN GigaMall

Cửa hàng

Kết thúc vào 25/03/2022

  • Ưu đãi đi 4 tính tiền 3 ( đi 5 tính 4, đi 8 tính 6,...)
  • Diễn ra từ 24/03 - 26/03
  • Áp dụng tại Dookki: Tầng 1,GigaMall Thủ Đức, Số 240-242 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức, Hồ Chí Min
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi đi 4 tính tiền 3 ( đi 5 tính 4, đi 8 tính 6,...)

01 khách miễn phí một phần HOTDOG

02 khách miễn phí một phần CHEESE BALLS + HOTDOG

03 khách miễn phí một phần THỊT BÒ

Diễn ra từ 24/03 - 26/03

Áp dụng tại Dookki: Tầng 1,GigaMall Thủ Đức, Số 240-242 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02862873450

Facebook: Gửi tin nhắn