Shopiness

Dookki khuyến mãi buffet topokki chỉ 119k

Dookki khuyến mãi buffet topokki chỉ 119k

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi buffet topokki chỉ 119k/ người.
  • Diễn ra từ 26/09/2020 - 30/09/2020.
  • Áp dụng tại Số 332A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Thành Phố Bà Rịa.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi buffet topokki chỉ 119k/ người.

Áp dụng khi dùng món và check-in tại cửa hàng.

Diễn ra từ 26/09/2020 - 30/09/2020.

Áp dụng tại Số 332A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Thành Phố Bà Rịa.

Số điện thoại: 02862873450

Facebook: Gửi tin nhắn