Shopiness

CGV đồng giá 49k mọi suất chiếu

CGV đồng giá 49k mọi suất chiếu

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Đồng giá 49k/vé 2D mọi suất chiếu
  • Áp dụng cho phim Lật mặt: Nhà có khách
  • Áp dụng từ 15/05 đến khi hết suất chiếu.
  • Thể lệ
  • Hotline
Đồng giá 49k/vé 2D mọi suất chiếu

Áp dụng cho phim Lật mặt: Nhà có khách

Áp dụng từ 15/05 đến khi hết suất chiếu.

Số điện thoại: 19006017

Facebook: Gửi tin nhắn