Shopiness

DON Chicken khuyến mãi giảm 20% toàn bộ menu

DON Chicken khuyến mãi giảm 20% toàn bộ menu

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi giảm 20% toàn bộ menu mừng khai trương
  • Diễn ra từ 14/02 - 31/03 tùy từng ưu đãi tại phần chi tiết
  • Áp dụng tại DON Chicken Crescent Mall
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi giảm 20% toàn bộ menu mừng khai trương

Cơ hội bốc thăm voucher may mắn giảm từ 10% - 100% cho lần ăn sau

Thời gian áp dụng :

- 14/2 – 21/2 (giảm 20% bill)

- 17/2 – 31/3 ( dành cho voucher)

Áp dụng tại DON Chicken Crescent Mall

Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác.

Số điện thoại: 08 7301 2468

Facebook: Gửi tin nhắn