Shopiness

Dinogo tặng 1 đêm khách sạn khi mua 2 vé bay

Dinogo tặng 1 đêm khách sạn khi mua 2 vé bay

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Miễn phí 01 đêm phòng khách sạn cho khách hàng khi đặt 02 vé máy bay trở lên
  • Áp dụng khi đặt vé bay trên Dinogo
  • Diễn ra đến 30/09.
  • Thể lệ
  • Hotline

Miễn phí 01 đêm phòng khách sạn cho khách hàng khi đặt 02 vé máy bay trở lên trên Dinogo

Áp dụng cho đơn hàng gồm 02 vé máy bay hoặc 01 vé khứ hồi

Lưu ý: Đơn hàng nhận được ưu đãi này không được hoàn hủy

*Điều khoản sử dụng voucher tặng 01 đêm phòng khách sạn:

- Áp dụng cho đơn đặt phòng từ 2 đêm trở lên

- Giảm 50% tối đa 1.000k khi đặt phòng khách sạn trên Dinogo

- Thời hạn sử dụng: voucher có hiệu lực trong vòng 24h, kể từ giờ đặt vé máy bay

- Thời gian lưu trú: không giới hạn

- Thời hạn áp dụng ưu đãi đặt vé máy bay: đến ngày 30/09/2020

- Thời gian bay: không giới hạn

- Số lượng ưu đãi có hạn vì vậy chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước

- Ưu đãi chỉ áp dụng cho giao dịch thực hiện thanh toán bằng VND

- Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

- Dinogo sẽ từ chối mã ưu đãi của Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại. Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại được hiểu là: (i)Khách hàng không đáp ứng và/hoặc vi phạm các quy định từ Điều 1 đến Điều 7 của thông báo này. (ii)Khách hàng có các biểu hiện gian lận, trục lợi từ việc sử dụng mã ưu đãi của Dinogo

- Dinogo không có trách nhiệm cấp lại các ưu đãi giảm giá bị gián đoạn, bị hủy bỏ theo quy định tại Điều 8 thông báo này, lỗi sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách

- Dinogo có quyền thay đổi điều khoản và thể lệ của chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước

- Chương trình không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

...

Số điện thoại: 1900 4538

Facebook: Gửi tin nhắn