Shopiness

Điện Máy Xanh hoàn tiền ngay 1% khi mua voucher

Điện Máy Xanh hoàn tiền ngay 1% khi mua voucher

Online

Kết thúc vào 31/12/2021

  • Hoàn tiền ngay 1% khi mua voucher Điện Máy Xanh tại Shopiness
  • Hạn sử dụng trong vòng 1 tháng tính từ ngày mua voucher
  • Có thể sử dụng nhiều mã Voucher trên cùng 01 hoá đơn
  • Thể lệ
  • Hotline
Voucher được áp dụng trên toàn bộ hệ thống cửa hàng Điện Máy Xanh.

Hạn sử dụng trong vòng 1 tháng tính từ ngày mua voucher.

Vui lòng xuất trình đường voucher cho nhân viên tại quầy trước khi thanh toán để được áp dụng .

Voucher được áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác.

Có thể sử dụng nhiều mã Voucher trên cùng 1 hoá đơn; Voucher sẽ không được hoàn lại tiền thừa và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Voucher không được xuất hóa đơn VAT.

Số điện thoại: 18001061

Facebook: Gửi tin nhắn