Shopiness

Sumo BBQ đi 4 tặng 1 tại Hà Nội

Sumo BBQ đi 4 tặng 1 tại Hà Nội

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Tặng 01 suất buffet Premium cho nhóm 04 người lớn
  • Áp dụng khi KH đặt bàn và lấy mã code thành công
  • Áp dụng tại Sumo BBQ khu vực Hà Nội.
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng 01 suất buffet Premium cho nhóm 04 người lớn

Áp dụng khi khách hàng đặt bàn và lấy mã code thành công

*Lưu ý:

- Mã code không áp dụng song song với các chương trình hiện có

- Mã code không quy đổi thành tiền mặt hoặc các dịch vụ khác, không hoàn trả tiền thừa

- Khách hàng GPP được sử dụng song song trừ tiền trong ví và tích điểm lên hạng, không tích tiền vào ví

- Khách hàng vui lòng đưa mã code cho nhà hàng trước khi sử dụng dịch vụ

- Mã code có hạn sử dụng từ 01/04-06/06, không áp dụng ngày lễ 13-14/04; 29-30/04/2019; 01/05; 01/06

- Mã code được áp dụng lũy kế (08 người tặng 02 suất,..)

- Mã code có hiệu lực sau 03 tiếng kể từ thời điểm đăng ký

Áp dụng tại Sumo BBQ khu vực Hà Nội.

Số điện thoại: 19006622

Facebook: Gửi tin nhắn