Shopiness

Delivery Now khuyến mãi trái cây tự chọn từ 9k

Delivery Now khuyến mãi trái cây tự chọn từ 9k

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi trái cây tự chọn từ 9k
  • Diễn ra từ 13 - 16/1
  • Áp dụng khi đặt Now
  • Thể lệ
  • Hotline
Đồng giá 9 - 19 - 29k cho các món:

- Sắn 9k

- Dưa hấu long an 9k

- Ổi 9k

- Hộp 3 món Xoài + Ổi + Sắn: 19k

- Hộp 3 món Xoài + Cóc + Sắn: 19k

- Hộp trái cây thập cẩm: 29k

Tối đa 1 phần mỗi đơn

Diễn ra từ 13 - 16/1

Áp dụng khi đặt Now

Số điện thoại: 093 885 36 63

Facebook: Gửi tin nhắn