Shopiness

Delivery Now khuyến mãi đồng giá 1 Đ-10k vào thứ 3

Delivery Now khuyến mãi đồng giá 1 Đ-10k vào thứ 3

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi đồng giá 1Đ-10k vào thứ 3
  • Diễn ra vào các khung giờ: 10h, 13h, 14h,15h, 16h
  • Áp dụng tại app Now
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi đồng giá 1Đ-10k vào thứ 3

Diễn ra vào các khung giờ: 10h, 13h, 14h, 15h, 16h

Áp dụng tại app Now

Số điện thoại: 093 885 36 63

Facebook: Gửi tin nhắn