Shopiness

Dairy Queen khuyến mãi bánh kem chỉ 29K

Dairy Queen khuyến mãi bánh kem chỉ 29K

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi bánh kem chỉ 29K.
  • Diễn ra từ 16/09 - 30/09.
  • Áp dụng tại cửa hàng toàn quốc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi bánh kem chỉ 29K, Kem Waffle chỉ duy nhất 19k.

Diễn ra từ 16/09 - 30/09.

Áp dụng tại cửa hàng toàn quốc.

Số điện thoại: (08)38 412 753

Facebook: Gửi tin nhắn