Shopiness

Dairy Queen giảm 30% bánh kem lạnh

Dairy Queen giảm 30% bánh kem lạnh

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 30% bánh kem lạnh cho KH có sinh nhật tháng 9
  • Áp dụng khi đặt giao hàng qua hotline/Fanpage
  • Diễn ra trên toàn hệ thống Dairy Queen.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 30% bánh kem lạnh cho KH có sinh nhật tháng 9

Áp dụng khi đặt giao hàng qua hotline/Fanpage

Diễn ra trên toàn hệ thống Dairy Queen.

Số điện thoại: (08)38 412 753

Facebook: Gửi tin nhắn