Shopiness

D-Dreamer khuyến mãi đến 50% toàn bộ sản phẩm

D-Dreamer khuyến mãi đến 50% toàn bộ sản phẩm

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi đến 50% toàn bộ sản phẩm Charms.
  • Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc.
  • Áp dụng tại 26/4 Đường số 3, Cư Xá Đô Thành, P4, Q3.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi đến 50% toàn bộ sản phẩm Charms.

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc.

Áp dụng tại 26/4 Đường số 3, Cư Xá Đô Thành, P4, Q3.

Không áp dụng song song với ưu đãi thẻ/freeship/phí dịch vụ.

Số điện thoại: 090 274 64 65

Facebook: Gửi tin nhắn