Shopiness

Crocs hoàn tiền 200k cho hóa đơn từ 1.5 triệu

Crocs hoàn tiền 200k cho hóa đơn từ 1.5 triệu

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Hoàn tiền 200k cho hóa đơn từ 1.5 triệu
  • Hoàn tiền 300k cho hóa đơn từ 2 triệu
  • Áp dụng các sản phẩm nguyên giá (trừ jibbitz)
  • Thể lệ
  • Hotline
Hoàn tiền 200k cho hóa đơn từ 1.5 triệu

Hoàn tiền 300k cho hóa đơn từ 2 triệu

Áp dụng các sản phẩm nguyên giá (trừ jibbitz)

Diễn ra từ 16-21/4

Áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc mua online

Số điện thoại: 08 5416 1608

Facebook: Gửi tin nhắn