Shopiness

Crocs giảm đến 20% cho các sản phẩm nguyên giá

Crocs giảm đến 20% cho các sản phẩm nguyên giá

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 20% cho các sản phẩm nguyên giá
  • Diễn ra từ 11 - 13/06
  • Áp dụng tại cửa hành: 14A, tầng 2, Gold Coast - 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 20% cho các sản phẩm nguyên giá

Diễn ra từ 11 - 13/06

Áp dụng tại cửa hành: 14A, tầng 2, Gold Coast - 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang

*Lưu ý: Không áp dụng cho BST Crocs Smiley và Classic Translucent

Số điện thoại: 08 5416 1608

Facebook: Gửi tin nhắn