Shopiness

Con Cưng tặng ngựa bập bênh khi mua sữa Aptamil

Con Cưng tặng ngựa bập bênh khi mua sữa Aptamil

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Tặng 01 ngựa bập bênh khi mua 04 lon Aptamil 4 800g hoặc Aptakid 3 900g
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Concung hoặc mua online qua website
  • Diễn ra đến 28/02.
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng 01 ngựa bập bênh khi mua 04 lon Aptamil 4 800g hoặc Aptakid 3 900g (ĐH từ 1.800k)

Tặng 01 phiếu mua hàng Con Cưng 60K (trừ sữa <2 tuổi) khi mua 01 lon Aptamil 4 800g hoặc Aptakid 3 900g (ĐH từ 450k)

Áp dụng trên toàn hệ thống Concung hoặc mua online qua website

Số lượng quà tặng có giới hạn tại mỗi cửa hàng theo từng thời điểm

Diễn ra đến 28/02.

Số điện thoại: 1800 6690

Facebook: Gửi tin nhắn