Shopiness

CoCo Sin giảm đến 70% toàn bộ sản phẩm

CoCo Sin giảm đến 70% toàn bộ sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 70% toàn bộ sản phẩm
  • Tặng voucher giảm thêm trên giá đã giảm
  • Áp dụng trên toàn hệ thống cửa hàng & online
  • Thể lệ
  • Hotline
SỰ KIỆN MUA SẮM LỚN NHẤT NĂM - BLACK FRIDAY

Giảm đến 70% toàn bộ sản phẩm

- Giờ vàng 12pm - 1pm ; 9pm - 10pm GIẢM THÊM 10%

- Tặng voucher 50k cho hoá đơn từ 800.000 vnd

- Tặng voucher 100k cho hoá đơn từ 1.500.000 vnd

Chương trình diễn ra từ: 20/11 - 29/11

Áp dụng trên toàn hệ thống cửa hàng & online

Số điện thoại: 090 998 64 88

Facebook: Gửi tin nhắn