Shopiness

Circle K tặng túi quà 100k cho ĐH từ 100k

Circle K tặng túi quà 100k cho ĐH từ 100k

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Tặng túi quà 100k cho ĐH từ 100k.
  • Diễn ra duy nhất ngày 23/10/2020.
  • Áp dụng tại 139 Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7, TP HCM
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng túi quà 100k cho ĐH từ 100k.

Diễn ra duy nhất ngày 23/10/2020.

Áp dụng tại 139 Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7, TP HCM.

Số điện thoại: 08 3940 8345

Facebook: Gửi tin nhắn