Shopiness

Circle K tặng 1 ly nước cho mọi hóa đơn

Circle K tặng 1 ly nước cho mọi hóa đơn

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Tặng 1 ly nước 12oz miễn phí cho hóa đơn bất kỳ
  • Áp dụng từ ngày 25/3/2020 đến khi có thông báo kết thúc chương trình
  • Áp dụng tại cửa hàng Circle K toàn quốc hoặc qua Now/ Goviet
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng 1 ly nước 12oz miễn phí cho hóa đơn bất kỳ

Áp dụng cho khách hàng mua tại cửa hàng hoặc đặt hàng online qua Now hoặc Goviet

Áp dụng tại cửa hàng Circle K trên toàn quốc.

Áp dụng từ ngày 25/3/2020 đến khi có thông báo kết thúc chương trình.

Số lượng ưu đãi có hạn

Số điện thoại: 08 3940 8345

Facebook: Gửi tin nhắn