Shopiness

Chic Land giàm 20% toàn bộ sản phẩm

Chic Land giàm 20% toàn bộ sản phẩm

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giàm 20% toàn bộ sản phẩm
  • Áp dụng tại Chic Land Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng
  • Diễn ra trong 01/07.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giàm 20% toàn bộ sản phẩm

Áp dụng cho tất cả sản phẩm (bao gồm cả những thiết kế nằm trong BST Hè 2020 mới nhất)

Áp dụng tại Chic Land Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng

Diễn ra trong 01/07.

Số điện thoại: 04 3767 8094

Facebook: Gửi tin nhắn