Shopiness

Cheese Coffee giảm 40k với hóa đơn từ 100k

Cheese Coffee giảm 40k với hóa đơn từ 100k

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập mã YEU40: Giảm 40k với hóa đơn từ 100k
  • Áp dụng khi đặt qua GrabFood
  • Áp dụng đến 29/02.
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã YEU40: Giảm 40k với hóa đơn từ 100k

Áp dụng khi đặt qua GrabFood

Không áp dụng cùng các CTKM khác

Áp dụng đến 29/02.

Số điện thoại: 0838408331

Facebook: Gửi tin nhắn