Shopiness

CGV tặng combo muỗng đũa khi mua combo NewYear

CGV tặng combo muỗng đũa khi mua combo NewYear

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Tặng combo muỗng đũa khi mua Coca New Year Combo
  • Chương trình diễn ra đến hết ngày 15/01/2020
  • Áp dụng tại tất cả các cụm rạp CGV khu vưc Hồ Chí Minh và Hà Nội.
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng combo muỗng đũa khi mua Coca New Year Combo gồm 2 ly Coca-cola lớn + 1 túi bắp mix lớn + 1 gói snack

Chương trình diễn ra đến hết ngày 15/01/2020

Áp dụng tại tất cả các cụm rạp CGV khu vưc Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Số điện thoại: 19006017

Facebook: Gửi tin nhắn