Shopiness

CGV khuyến mãi vé phim chỉ 50k

CGV khuyến mãi vé phim chỉ 50k

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi vé phim Chị chị em em đồng giá 50k
  • Diễn ra từ 13/01 đến khi có thông báo kết thúc
  • Áp dụng tại hệ thống rạp CGV toàn quốc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi vé phim "Chị chị em em" đồng giá 50k

Diễn ra từ 13/01 đến khi có thông báo kết thúc

Áp dụng tại hệ thống rạp CGV toàn quốc.

Số điện thoại: 19006017

Facebook: Gửi tin nhắn