Shopiness

CGV khuyến mãi mua 1 tặng 2 chỉ 89k

CGV khuyến mãi mua 1 tặng 2 chỉ 89k

Cửa hàng

Kết thúc vào 31/10/2020

  • Khuyến mãi mua 1 tặng 2 chỉ 89k.
  • Diễn ra từ 08/10 đến hết ngày 31/10/2020.
  • Áp dụng tại hệ thống rạp trên toàn quốc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi mua 1 tặng 2 chỉ 89k.

Tặng 2 vòng tay Justice League khi mua Milo Hero Combo (02 lon Milo, 01 bắp lớn).

Diễn ra từ 08/10 đến hết ngày 31/10/2020.

Áp dụng tại hệ thống rạp trên toàn quốc.

Số điện thoại: 19006017

Facebook: Gửi tin nhắn