Shopiness

CGV khuyến mã bắp ngăn đôi chỉ 15k

CGV khuyến mã bắp ngăn đôi chỉ 15k

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi khi mua combo bắp nước bất kỳ được đổi sang bắp mix 2 vị chỉ thêm 15k
  • Diễn ra đến hết ngày 29/02/2020
  • Áp dụng tại CGV toàn quốc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi khi mua combo bắp nước bất kỳ được đổi sang bắp mix Dâu & Caramel hoặc mix Chocolate & Caramel chỉ thêm 15k

Diễn ra đến hết ngày 29/02/2020

Áp dụng tại CGV toàn quốc

*Lưu ý: giá đổi vị trên áp dụng cho túi bắp lớn 44oz, đối với bắp vừa 32oz phụ thu thêm 2k

Số điện thoại: 19006017

Facebook: Gửi tin nhắn