Shopiness

CGV cặp vé xem phim chỉ 120k

CGV cặp vé xem phim chỉ 120k

Online

Ưu đãi đã kết thúc

  • Mua 01 cặp vé xem phim 2D chỉ 120k mỗi thứ 6
  • Áp dụng đến 27/12/2019 hoặc khi hết ngân sách của chương trình.
  • Áp dụng cho chủ thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế Vietcombank khi mua vé Online
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi mua 01 cặp vé xem phim 2D với giá 120k

Áp dụng mỗi thứ 6 đến 27/12/2019 hoặc khi hết ngân sách của chương trình.

Áp dụng cho chủ thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế Vietcombank khi mua vé CGV Online.

Số điện thoại: 19006017

Facebook: Gửi tin nhắn