Shopiness

Canifa khuyến mãi 30 - 50% toàn bộ sản phẩm

Canifa khuyến mãi 30 - 50% toàn bộ sản phẩm

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi 30 - 50% toàn bộ sản phẩm.
  • Diễn ra từ 04/08 đến khi có thông báo kết thúc.
  • Áp dụng khi mua hàng online tại website.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi 30 - 50% toàn bộ sản phẩm.

Tặng ngay Combo 3 khẩu trang với giá 0 VND.

Áp dụng cho 100 KH đầu tiên với HĐ từ 500k.

Diễn ra từ 04/08 đến khi có thông báo kết thúc.

Áp dụng khi mua hàng online tại website.

Số điện thoại: 1800 6061

Facebook: Gửi tin nhắn