Shopiness

Canifa khuyến mãi 20% khi mua 2 sản phẩm

Canifa khuyến mãi 20% khi mua 2 sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi 20% khi mua 2 sản phẩm
  • Ưu đãi 30% khi mua 3 sản phẩm
  • Áp dụng tại: Cửa hàng CANIFA trên toàn quốc, đại lý ký gửi & online
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi 20% khi mua 2 sản phẩm

Ưu đãi 30% khi mua 3 sản phẩm

Áp dụng tại: Cửa hàng CANIFA trên toàn quốc, đại lý ký gửi & online

Diễn ra từ 01 - 15/04/2021

Số điện thoại: 1800 6061

Facebook: Gửi tin nhắn