Shopiness

Canifa giảm tới 50% & Đồng giá từ 99k

Canifa giảm tới 50% & Đồng giá từ 99k

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm tới 50% nhiều sản phẩm
  • Đồng giá 99k - 149k - 199k nhiều sản phẩm
  • Áp dụng ở Hệ thống bán lẻ, Ký gửi, Website & App của Canifa
  • Diễn ra từ 07/04/2021 - 13/04/2021
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm tới 50% nhiều sản phẩm

Đồng giá 99k - 149k - 199k nhiều sản phẩm

Áp dụng ở Hệ thống bán lẻ, Ký gửi, Website & App của Canifa

Diễn ra từ 07/04/2021 - 13/04/2021

Số điện thoại: 1800 6061

Facebook: Gửi tin nhắn