Shopiness

Canifa giảm 30% cho sản phẩm thứ 2

Canifa giảm 30% cho sản phẩm thứ 2

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 30% cho sản phẩm thứ 02
  • Áp dụng cho áo khoác và áo len
  • Diễn ra đến 24/01.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 30% cho sản phẩm thứ 02

Áp dụng cho áo khoác và áo len

Áp dụng trên toàn hệ thống Canifa hoặc mua online qua website

Diễn ra đến 24/01.

Số điện thoại: 1800 6061

Facebook: Gửi tin nhắn