Shopiness

Calvin Klein khuyến mãi tặng túi du lịch thể thao

Calvin Klein khuyến mãi tặng túi du lịch thể thao

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi tặng túi du lịch thể thao với hóa đơn mua sắm từ 3tr
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Calvin Klein
  • Diễn ra đến 16/08.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi tặng túi du lịch thể thao với hóa đơn mua sắm từ 3tr

Áp dụng trên toàn hệ thống Calvin Klein

Liên hệ hotline hoặc nhân viên cửa hàng để biết thêm chi tiết

Diễn ra đến 16/08.

Số điện thoại: 028 3827 5333

Facebook: Gửi tin nhắn