Shopiness

Callia khuyến mãi 50% toàn bộ sản phẩm

Callia khuyến mãi 50% toàn bộ sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 28/02/2021

  • Giảm 50% toàn bộ sản phẩm
  • Áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc mua online
  • Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 50% toàn bộ sản phẩm

Áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc mua online

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Số điện thoại: 093 887 15 83

Facebook: Gửi tin nhắn