Shopiness

Buzza Pizza khuyến mãi 50% Pizza, Pasta, Risotto

Buzza Pizza khuyến mãi 50% Pizza, Pasta, Risotto

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 28/02/2021

  • Giảm 50% Pizza, Pasta, Risotto khi khách gọi số nước bằng số khách dùng bữa tại nhà hàng.
  • Áp dụng khi khách tải ngay app BUZZA PIZZA.
  • Không áp dụng cùng CTKM, tách bill, tách bàn, lễ, tết
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 50% Pizza, Pasta, Risotto khi khách gọi số nước bằng số khách dùng bữa tại nhà hàng.

Áp dụng khi khách tải ngay app BUZZA PIZZA.

Chính sách trẻ em: Không yêu cầu gọi nước đối với trẻ em dưới 1m. Trẻ em trên 1m vui lòng gọi nước như người lớn.

Không áp dụng cùng CTKM, tách bill, tách bàn, lễ, tết ( theo thông báo từ Buzza Pizza).

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc.

Số điện thoại: 08.38275143/44

Facebook: Gửi tin nhắn