Shopiness

Buzza Pizza giảm 50% khi tải app & đăng ký thành viên

Buzza Pizza giảm 50% khi tải app & đăng ký thành viên

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 50% cho khách hàng khi tải app & đăng ký thành viên
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Buzza Pizza
  • Diễn ra từ 28/01 đến khi có thông báo kết thúc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 50% cho khách hàng khi tải app:

*Chương trình Buzza Pizza:

- Áp dụng tại nhà hàng

- Giảm 50% Pizza, Pasta, Risotto khi khi khách gọi số nước bằng số khách

- Giảm 10% Pizza, Pasta, Risotto không yêu cầu gọi nước đi kèm

- Áp dụng mua mang đi: Giảm 20% pizza, pasta, risotto không yêu cầu gọi nước

- Chính sách trẻ em: Không yêu cầu gọi nước đối với trẻ em dưới 1m. Trẻ em trên 1m vui lòng gọi nước như người lớn.

*Chương trình Buzza BBQ:

- Giảm 50% thịt nướng gọi món khi khách gọi số nước bằng số khách

- Giảm 10% thịt nướng gọi món không yêu cầu gọi nước

- Chính sách trẻ em: Không yêu cầu gọi nước đối với trẻ em dưới 1m. Trẻ em trên 1m vui lòng gọi nước như người lớn

Không áp dụng cùng CTKM, tách bill, tách bàn, lễ, Tết (theo thông báo từ Buzza Pizza)

Giá trên menu chưa bao gồm VAT

Số lượng có hạn

Áp dụng trên toàn hệ thống Buzza Pizza

Diễn ra từ 28/01 đến khi có thông báo kết thúc.

Số điện thoại: 08.38275143/44

Facebook: Gửi tin nhắn