Shopiness

Burger King giảm 60K cho ĐH 130K qua BAEMIN

Burger King giảm 60K cho ĐH 130K qua BAEMIN

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập mã KHAO60 giảm 60K cho đơn hàng 130K.
  • Diễn ra từ 01/09/2020 - 30/09/2020.
  • Áp dụng cho đơn giao hàng qua BAEMIN.
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã KHAO60 giảm 60K cho đơn hàng 130K.

Diễn ra từ 01/09/2020 - 30/09/2020.

Áp dụng cho đơn giao hàng qua BAEMIN.

Số điện thoại: 1900 6960

Facebook: Gửi tin nhắn