Shopiness

BreadTalk khuyến mãi giảm 20% bánh ngọt, mặn

BreadTalk khuyến mãi giảm 20% bánh ngọt, mặn

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi giảm 20% tất cả sản phẩm bánh ngọt, mặn
  • Áp dụng tại BreadTalk Aeon Mall Hà Đông
  • Diễn ra đến 16/08.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi giảm 20% tất cả sản phẩm bánh ngọt, mặn

Áp dụng tại BreadTalk Aeon Mall Hà Đông

Diễn ra đến 16/08.

Số điện thoại: 08 3526 0801

Facebook: Gửi tin nhắn