Shopiness

Bobapop ưu đãi đồng giá 30k size L tại E-mart

Bobapop ưu đãi đồng giá 30k size L tại E-mart

Cửa hàng

Kết thúc vào 05/03/2021

  • Ưu đãi đồng giá: 30k size L
  • Áp dụng cho Trà Thanh Xuân, Sủi Bọt Lá Cây, Trà Sữa Trân Châu, Hồng Trà Dâu và Trà Xanh Xoài
  • Áp dụng tại Bobapop E-mart
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi đồng giá: 30k size L

Áp dụng cho Trà Thanh Xuân, Sủi Bọt Lá Cây, Trà Sữa Trân Châu, Hồng Trà Dâu và Trà Xanh Xoài

Áp dụng tại Bobapop E-mart

Diễn ra từ 23/02 - 05/03/21

Số điện thoại: 08 3834 1690

Facebook: Gửi tin nhắn