Shopiness

Bò - Lế - Rồ tặng tháp thịt cho nhóm 4 KH khi check-in

Bò - Lế - Rồ tặng tháp thịt cho nhóm 4 KH khi check-in

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Tặng tháp thịt ba chỉ 4 tầng trị giá 220k cho bàn 4 khách trở lên, bill từ 200k
  • Áp dụng cho khách check-in
  • Ưu đãi áp dụng trên toàn hệ thống dến khi có thông báo từ thương hiệu
  • Thể lệ
  • Hotline
BỔN-TIỆM CHIÊU-ĐÃI THÁP-THỊT MỖI NGƯỜI MỘT DĨA CẢ-NHÀ ĐỀU NO

Tặng tháp thịt ba chỉ 4 tầng trị giá 220k

Áp dụng cho bàn 4 khách trở lên, bill từ 200k

Áp dụng cho khách check-in

1 bill/tháp, không áp dụng đồng thời với các chương trình khác

Ưu đãi áp dụng trên toàn hệ thống dến khi có thông báo từ thương hiệu

Số điện thoại: 1900 636123

Facebook: Gửi tin nhắn