Shopiness

Big C ưu đãi đến 30% các sản phẩm Unilever

Big C ưu đãi đến 30% các sản phẩm Unilever

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi đến 30% các sản phẩm Unilever
  • Áp dụng khi mua hàng tại các hệ thống Big C hoặc qua hotline/ứng dụng GO! & Big C hoặc qua Zalo OA
  • Diễn ra từ 29/7 - 3/8/2021
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi đến 30% các sản phẩm Unilever

Áp dụng khi mua hàng tại các hệ thống Big C hoặc qua hotline/ứng dụng GO! & Big C hoặc qua Zalo OA

Diễn ra từ 29/7 - 3/8/2021

Số điện thoại: 1800 555 555

Facebook: Gửi tin nhắn