Shopiness

Big C khuyến mãi combo sp thiết yếu từ 203.5k

Big C khuyến mãi combo sp thiết yếu từ 203.5k

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi mua 4 sp thiết yếu khác nhau với giá từ 203.5k cho hoá đơn từ 300k
  • Diễn ra từ 13/09 đến 15/09
  • Áp dụng khi mua hàng tại các hệ thống Big C hoặc qua hotline/ứng dụng GO! & Big C hoặc qua Zalo OA
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi Mua nhiều giảm nhiều:

- Với hoá đơn từ 300k, mua 4 sản phẩm thiết yếu khác nhau với giá từ 203.5k

-Với hoá đơn từ 600k, mua 8 sản phẩm thiết yếu khác nhau với giá từ 203.5k

- Diễn ra từ 13/09 đến 15/09

- Áp dụng khi mua hàng tại các hệ thống Big C hoặc qua hotline/ứng dụng GO! & Big C hoặc qua Zalo OA

*Lưu ý:

- Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng thành viên

- Hoá đơn tối thiểu không bao gồm các sản phẩm cùng loại, đang khuyến mãi và các sản phẩm bia, rượi, sữa bột các loại

Số điện thoại: 1800 555 555

Facebook: Gửi tin nhắn