Shopiness

BHD Star Cineplex vé phim chỉ từ 50k vào thứ 2

BHD Star Cineplex vé phim chỉ từ 50k vào thứ 2

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi vé xem phim chỉ từ 50k
  • Diễn ra vào mỗi thứ 2 đến khi có thông báo kết thúc
  • Áp dụng tại rạp BHD Star Cineplex toàn quốc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi vé xem phim chỉ từ 50k

Diễn ra vào mỗi thứ 2 đến khi có thông báo kết thúc

Áp dụng tại rạp BHD Star Cineplex toàn quốc.

Số điện thoại: 19002099

Facebook: Gửi tin nhắn