Shopiness

BHD Star Cineplex giảm đến 50% tại Hà Nội

BHD Star Cineplex giảm đến 50% tại Hà Nội

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 50% đồ ăn, thức uống cho nhóm có thành viên đeo kính cận.
  • Diễn ra từ ngày 01/11 - 30/11/2020.
  • Áp dụng tại các cụm rạp BHD Star khu vực Hà Nội.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 50% đồ ăn, thức uống cho nhóm có thành viên đeo kính cận.

Diễn ra từ ngày 01/11 - 30/11/2020.

Áp dụng tại các cụm rạp BHD Star khu vực Hà Nội.

Số điện thoại: 19002099

Facebook: Gửi tin nhắn