Shopiness

BHD Star Cineplex giảm đến 30% tại TP. HCM và Huế

BHD Star Cineplex giảm đến 30% tại TP. HCM và Huế

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 30% cho nhóm có thành viên đeo kính cận
  • Áp dụng tại BHD TP. HCM và Huế
  • Diễn ra từ 3/11 - 30/11
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 30% tại BHD TP. HCM và Huế

Áp dụng cho nhóm có thành viên đeo kính cận:

- 1 người đeo kính cận giảm 10%

- 2 người đeo kính cận giảm 20%

- 3 người đeo kính cận giảm 30%

Diễn ra từ 3/11 - 30/11

Số điện thoại: 19002099

Facebook: Gửi tin nhắn