Shopiness

Bảo Việt  ưu đãi đến 15% bảo hiểm sức khoẻ

Bảo Việt ưu đãi đến 15% bảo hiểm sức khoẻ

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi đến 15% bảo hiểm sức khoẻ
  • Diễn ra từ 02/08 - 30/09
  • Áp dụng cho chương trình bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia và Bảo Việt Intercare
  • Thể lệ
  • Hotline

Ưu đãi đến 15% bảo hiểm sức khoẻ

Diễn ra từ 02/08 - 30/09

Áp dụng cho chương trình bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia và Bảo Việt Intercare:

- Giảm trực tiếp 10% phí bảo hiểm khi khách hàng tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia chương trình Đồng hoặc Bạc.

- Giảm trực tiếp 15% phí bảo hiểm khi khách hàng tham gia một trong các gói bảo hiểm sau: Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia chương trình Vàng, Bạch Kim, Kim Cương hoặc Bảo Việt Intercare.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân tham gia sản phẩm bảo hiểm (quy định tại mục 4) trong năm đầu tiên hoặc đã tham gia bảo hiểm trước đó nhưng gián đoạn trên 1 năm.

Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc

Hoàn tiền đến 11,2% khi mua Bảo hiểm Bảo Việt tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness

*Cách thức tham dự chương trình khuyến mại:

- Khách hàng đăng ký tham gia các chương trình bảo hiểm Bảo Việt An Gia và Bảo Việt Intercare tại các Ban kinh doanh trực tiếp, các CTTV thuộc Bảo hiểm Bảo Việt (bao gồm các đại lý tổ chức có hợp đồng đại lý với Bảo hiểm Bảo Việt) hoặc website bán hàng trực tuyến của Bảo Việt online

- Không áp dụng khi tham gia bảo hiểm theo các chương trình thiết kế đặc thù qua kênh đối tác như chương trình hội viên qua bệnh viện FV, Vinmec và các chương trình bảo hiểm thiết kế đặc thù bán qua các bệnh viện, đối tác khác.

- Khách hàng lựa chọn tham gia chương trình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của bản thân, mức ưu đãi sẽ được áp dụng tùy theo chương trình bảo hiểm khách hàng lựa chọn.

- Mỗi Khách hàng được tham gia Chương trình nhiều lần trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

*Điều kiện áp dụng:

- Các đơn bảo hiểm đã tham gia chương trình khuyến mại và hoàn tất thanh toán sẽ không được hủy đơn hoặc hoàn phí.

- Quyết định cấp đơn và phí bảo hiểm cuối cùng sẽ do bộ phận giám định của Bảo hiểm Bảo Việt đưa ra.

- Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho các đơn bảo hiểm có ngày thanh toán phí bảo hiểm, ngày cấp đơn và ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm phát sinh trong thời gian khuyến mại.

- Chương trình khuyến mại không áp dụng kèm với các chương trình nhập mã giảm giá hoặc bất kì chương trình khuyến mãi nào khác.

*Lưu ý đối với một số sản phẩm khuyến mãi:

- Bảo hiểm Bảo Việt được quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của khách hàng tham gia chương trình vào các hoạt động quảng cáo, truyền thông liên quan đến hoạt động khi có sự đồng ý của khách hàng.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp, khiếu nại một cách thỏa đáng nhất cho khách hàng. Nếu trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của hai bên thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

...

Số điện thoại: 1900 558899

Facebook: Gửi tin nhắn