Shopiness

Bảo Hiểm BIC khuyến mãi tới 25% BH sức khoẻ và tai nạn

Bảo Hiểm BIC khuyến mãi tới 25% BH sức khoẻ và tai nạn

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm tới 25% phí bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân BIC Tâm An
  • Diễn ra từ 01/12/2020 đến 31/12/2020.
  • Hoàn tiền 10%, tối đa tới 1 triệu đồng khi mua tại website và thanh toán bằng thẻ quốc tế BIDV
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm tới 25% phí bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân BIC Tâm An

Diễn ra từ 01/12/2020 đến 31/12/2020

Áp dụng khi mua tại các Công ty thành viên, đại lý của BIC trên toàn quốc, mua trực tuyến tại website

*Đặc biệt:

-Hoàn tiền 10%, tối đa lên tới 1 triệu đồng

-Áp dụng khi mua tại website và thanh toán bằng thẻ quốc tế BIDV từ 15/12/2020 đến 31/12/2020

Số điện thoại: 19009456

Facebook: Gửi tin nhắn