Shopiness

BAEMIN giảm thêm 10k khi than toán qua VNPAY-QR

BAEMIN giảm thêm 10k khi than toán qua VNPAY-QR

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập mã BAEMIN10 để được giảm thêm 10K cho đơn hàng từ 40K
  • Áp dụng khi thanh toán qua VNPAY-QR
  • Sử dụng 1 lần/ khách hàng
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã BAEMIN10 để được giảm thêm 10K cho đơn hàng từ 40K

Áp dụng khi thanh toán qua VNPAY-QR

Sử dụng 1 lần/ khách hàng

Diễn ra từ nay đến 31/10

Số điện thoại: 028 4458 1644

Facebook: Gửi tin nhắn