Shopiness

BAEMIN giảm đến 75k trong tháng 6

BAEMIN giảm đến 75k trong tháng 6

Online

Kết thúc vào 30/06/2021

  • Giảm 75k cho đơn từ 200k cho đơn hàng Popeyes
  • Diễn ra trong tháng 06
  • Áp dụng khi đặt app Baemin
  • Thể lệ
  • Hotline
*Ưu đãi tháng 06:

*Popeyes:

Nhập mã: POPEYES75 giảm 75k cho đơn từ 200k

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Số điện thoại: 028 4458 1644

Facebook: Gửi tin nhắn