Shopiness

An Phước tặng khẩu trang cho hoá đơn từ 1 triệu

An Phước tặng khẩu trang cho hoá đơn từ 1 triệu

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 17/06/2021

  • Tặng 1 khẩu trang kháng khuẩn với hoá đơn từ 1 triệu
  • Diễn ra từ 10/06/2021 – 17/06/2021
  • Áp dụngkhi mua sắm tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc và shop online
  • Thể lệ
  • Hotline
*Ưu đãi quà tặng với hoá đơn từ 1 triệu:

Tặng 1 khẩu trang kháng khuẩn với hoá đơn từ 1 triệu

Tặng 3 khẩu trang kháng khuẩn với hóa đơn từ 3 triệu

Tặng 6 khẩu trang kháng khuẩn với hóa đơn từ 5 triệu

Diễn ra từ 10/06/2021 – 17/06/2021

Áp dụngkhi mua sắm tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc và shop online

Số điện thoại: 028.3830.7337

Facebook: Gửi tin nhắn