Shopiness

Agoda khuyến mãi thêm 20% khi đặt KS vào thứ 4

Agoda khuyến mãi thêm 20% khi đặt KS vào thứ 4

Online

Kết thúc vào 27/01/2021

  • Giảm thêm 20% cho các đơn đặt phòng khách sạn
  • Diễn ra vào thứ Tư hàng tuần: 13/1, 20/1, 27/1
  • Áp dụng tại Agoda
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm thêm 20% cho các đơn đặt phòng khách sạn

Diễn ra vào thứ Tư hàng tuần: 13/1, 20/1, 27/1

Áp dụng tại Agoda

Hoàn tiền đến 3.5% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness

Số điện thoại: +84 28 4458 2393

Facebook: Gửi tin nhắn